[1]
Mišľanová, C. a Hutta, M. 2016. Optimalizácia HPLC-coulochemickej metódy pre stanovenie homocysteínu a vybraných metabolitov v plazme po suplementácii funkčnou potravinou. Chemické listy. 110, 8 (srp. 2016), 585–592.