[1]
Blašková, M., Hájková, A. a Vyskočil, V. 2015. Voltametrické stanovení anthracenu pomocí elektrody ze skelného uhlíku modifikované deoxyribonukleovou kyselinou. Chemické listy. 109, 3 (bře. 2015), 235–240.