[1]
Čtrnáctová, H. 2010. Středoškolská chemie z pohledu didaktika. Chemické listy. 104, 8 (srp. 2010), 754.