Iontové kapaliny a jejich polymerní analogy: nové membránové materiály

  • J. Žitka Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • Z. Pientka Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: iontová kapalina, polymerizovaná iontová kapalina, membrána

Abstrakt

The article reviews the properties of ionic liquids and their polymeric analogues, the preparation of membranes based on ionic liquids and/or poly(ionic liquids) and main prospective applications of membranes containing ionic liquids. These applications include CO2/CH4 separation (biogas purification) and the electrochemical energy conversion and storage (in lithium-ion batteries, supercapacitors and fuel cells).

Publikované
2017-03-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)