Studium extraktů listoví ibišku metodami povrchem zesílené vibrační spektrometrie na zlatých a stříbrných površích

Autoři

  • Z. Cieslarová Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Matějka Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

povrchem zesílená vibrační spektrometrie, extrakce, rostlinné pigmenty

Abstrakt

Extracts of hibiscus leaves were analyzed by deposi­ting on Au or Ag surfaces and subsequent measurement of their surface-enhanced Raman and IR spectra. The spectra reflect different composition of the extracts depending on polarity of the solvents used. The Raman spectra show characteristic bands of plant pigments while the IR spectra correspond to compounds in the cuticular waxy layer. The spectra obtained on Au and Ag surfaces show the bands of the same species while the spectral backgrounds are diffe­rent. The adsorption/desorption cycles were also studied. The principal component analysis shows that the extracted compounds are mostly bonded by physisorption.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Cieslarová, Z., & Matějka, P. (2012). Studium extraktů listoví ibišku metodami povrchem zesílené vibrační spektrometrie na zlatých a stříbrných površích. Chemické Listy, 106(3), 224–228. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/969

Číslo

Sekce

Články