Fotodynamika vody vyvolaná ionizujícím zářením: molekulární pohled

Autoři

  • D. Hollas Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Svoboda Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Chmela Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Slavíček Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

radiační chemie, voda, Augerův rozpad, intermolekulární coulombovský rozpad, solvatovaný elektron, neadiabatická dynamika

Abstrakt

The ultrafast dynamic processes initiated by ioni­zing radiation in water are discussed. At low photon energies, the primary processes are photoexcitation and photoionization. Both reaction channels ultimately lead to the formation of reactive species such as OHradical or solvated electron. Ejection of low-lying electrons initiate further electron processes such as the Auger decay or the recently identified intermolecular Coulomb decay. All these processes contribute to radiation damage of biomolecules. Novel experimental and theoretical methods used for the study of primary events in radiation chemistry of water are described.

Stahování

Publikováno

15.10.2012

Jak citovat

Hollas, D., Svoboda, O., Chmela, J., & Slavíček, P. (2012). Fotodynamika vody vyvolaná ionizujícím zářením: molekulární pohled. Chemické Listy, 106(10), 936–944. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/835

Číslo

Sekce

Články