Vývoj metódy izolácie vybranej skupiny pesticídov z pôdy prietokovou extrakciou z tuhej vzorky pred HPLC analýzou

Autoři

  • M. Chalányová Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • I. Prochácková Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Slovensko
  • M. Hutta Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

prietoková extrakcia z tuhej vzorky, pesticídy, pôda, HPLC

Abstrakt

An off-line flow-through extraction method from soil samples for HPLC determination of selected group of pesticides has been developed. Methoxurone, atrazine, propazine, simazine, terbutrine, cloquintocet-mexyl, cypermethrine and permethrine were analysed. The effect of amount of Silica L 40/100 sorbent, flow-rate and extract volume on the recovery of the pesticides were studied. The obtained recoveries for 1.0 g of dry soil samples con­taining 2.5 µg of each pesticides were 67–87 % for tri­azines pesticides and cloqiuntocet-mexyl and 40–57 % for pyrethroids cypermethrin and permethrin.

Stahování

Publikováno

15.02.2013

Jak citovat

Chalányová, M., Prochácková, I., & Hutta, M. (2013). Vývoj metódy izolácie vybranej skupiny pesticídov z pôdy prietokovou extrakciou z tuhej vzorky pred HPLC analýzou. Chemické Listy, 107(2), 165–171. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/769

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)