Stručná historie chemoterapie

Autoři

  • Z. Oktábec Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno | Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
  • J. Jampílek Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno

Klíčová slova:

antineoplastika, historie chemoterapie, alkylační látky, antimetabolity, deriváty platiny, inhibitory tyrosinkinas

Abstrakt

Tumors of various etiology are considered to be one of the most frequent reasons for disorders and death. According to the WHO, cancer is a leading cause of death accounting for 7.6 million deaths (ca. 13 % of all deaths) in 2008. The present review deals with discoveries, research and development in the field of antineoplastics, spanning substances from yperite derivatives to biological therapy and tyrosine kinase inhibitors. The important milestones of the development of antitumor drugs as well as cancer chemotherapy are mentioned.

Stahování

Publikováno

15.02.2013

Jak citovat

Oktábec, Z., & Jampílek, J. (2013). Stručná historie chemoterapie. Chemické Listy, 107(2), 151–159. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/767

Číslo

Sekce

Články