Implementace a problematické aspekty nařízení REACH

Autoři

  • R. Přichystalová Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • L. Sikorová Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava | Laboratoř výzkumu a managementu rizik, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • H. Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví
  • P. Danihelka Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava | Laboratoř výzkumu a managementu rizik, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

chemické látky, management rizik, REACH, implementace

Abstrakt

Chemical substances present a serious hazard for human health and environment during their whole life cycle, i.e. in the production, manipulation, transport and usage and their disposal. To secure high standards of human health and environment protection, risk management for chemicals was introduced. This review deals with the EU legislation on chemicals risk management in Regulation 1907/2006 concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH). The review presents the new chemical policy including the current status of its implementation and discusses some of its problematic aspects.

Stahování

Publikováno

15.02.2013

Jak citovat

Přichystalová, R., Sikorová, L., Krejsová, H., & Danihelka, P. (2013). Implementace a problematické aspekty nařízení REACH. Chemické Listy, 107(2), 146–150. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/766

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)