Analýza akrylamidu metodou GC-MS

Autoři

  • R. Papoušek Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Nováková Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • E. Marková Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Barták Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Klíčová slova:

akrylamid, derivatizace, bromace, 2-brompropenamid, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, GC-MS

Abstrakt

The study deals with the GC-MS determination of acrylamide in various matrices. The proposed method involves bromination of acrylamide to 2,3-dibromo­propanamide, its conversion to 2-bromopropenamide and the GC-MS determination. The method was used for the determination of acrylamide in water, gaseous products of combustion and in food such as potato chips and cookies. The measured concentrations of acrylamide ranged from 46 to 1980 µg kg–1 the highest levels being found in ground coffee and tobacco smoke.

Stahování

Publikováno

15.03.2013

Jak citovat

Papoušek, R., Nováková, P., Marková, E., & Barták, P. (2013). Analýza akrylamidu metodou GC-MS. Chemické Listy, 107(3), 255–260. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/752

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)