Sledování vlivu koncentrace alkoholů na odezvu měřenou metodou plasmonové rezonance

  • M. Lesňák Institut fyziky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • F. Staněk Institut fyziky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • J. Pištora Institut fyziky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Staňková Ústav soudního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
Klíčová slova: plasmonová rezonance, alkoholy, koncentrace roztoků

Abstrakt

Detection, identification and quantification of alcohol in aqueous solution by surface plasmon resonance is described.

Publikované
2013-06-15
Sekce
Články