Anoxická granulovaná biomasa ako biokatalyzátor denitrifikácie odpadových a pitných vôd

  • Z. Imreová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • M. Drtil Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • L. Babjaková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
  • J. Pavúk Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: denitrifikácia, anoxická granulácia, granulovaná biomasa, parametre reaktorov

Abstrakt

The title biomass with excellent sedimentatuion pro­perties can be obtained from activated or anaerobic granular sludge in high-load upflow sludge bed (USB) reactors. The article deals with the anoxic granulation process, gra­nular biomass cultivation and growth, loading of the reactors and application of the biomass in water and wastewater treatment.

Publikované
2013-06-15
Sekce
Články