Vliv složení elektrodové hmoty na extrakci zinku z vypotřebovaných Zn/MnO₂ baterií

  • J. Formánek Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Jandová Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: odpadní Zn/MnO₂ baterie, zinek, mangan, recyklace, loužení

Abstrakt

Waste alkaline and zinc-chloride Zn/MnO2 batteries were subjec­ted to grinding and particle size separation. Zn and Mn extractions by leaching were studied. The size fractions were leached successively in water and in 15% H2SO4 to study kinetics of Zn and Mn extraction. Almost 100 % Zn and ca. 20 % Mn were extracted from alkaline Zn/MnO2 batteries. Depending on the particle size of the leached electrode materials 85–98 % Zn and ca. 30 % Mn were obtained from zinc-chloride Zn/MnO2 batteries or from their mixture with alkaline batteries. Leaching residues are valuable Mn waste materials.

Publikované
2013-06-15
Sekce
Články