Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter

Autoři

  • J. Josieková Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, VŠB Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Ritz Katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, VŠB Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

kvantitativní fázová analýza, infračervená spektroskopie, chemometrické metody, Partial Least Squares, břidlice

Abstrakt

The title objective of this work was achieved using diffuse reflectance IR spectrometry. Chemometric calibration models were used for the determination of chlorite, muscovite, albite and quartz. Principal component analysis (PCA) and partial least-squares (PLS) regression were used in chemometry at 4000–2750 cm–1 and 1300–400 cm–1. The models were formed by PLS regression. The mean relative error up to 30 % was found for most controls. With the exception of two samples, the relative standard deviation up to 5 % was achieved.

Stahování

Publikováno

15.09.2013

Jak citovat

Josieková, J., & Ritz, M. (2013). Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter. Chemické Listy, 107(9), 713–716. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/616

Číslo

Sekce

Články