Molekulové formy cholínesteráz a ich kotviace proteíny

Autoři

  • M. Kučera Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • A. Hrabovská Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

acetylcholínesteráza, butyrylcholínesteráza, kotviace proteíny, kolagén Q, membránová kotva bohatá na prolín, molekulové formy cholínesteráz

Abstrakt

Acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) are the two enzymes that predominantly break down choline esters. The AChE gene produces four types of subunits based on alternative splicing; the BChE gene just one. The tailed AChE and BChE subunits form soluble oligomers and anchored hetero-oligomers. Hetero-oligomers are functional forms of cholinesterases in cholinergic synapses and at neuromuscular junctions. The hetero-oligomers consist of anchoring proteins and catalytic subunits held together by hydrophobic interactions. Cholin­esterases anchored by collagen Q predominate in skeletal muscle while cholinesterase assambled with proline-rich membrane anchor are predominant in the nervous system.

Stahování

Publikováno

15.09.2013

Jak citovat

Kučera, M., & Hrabovská, A. (2013). Molekulové formy cholínesteráz a ich kotviace proteíny. Chemické Listy, 107(9), 695–700. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/613

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)