Experiment pro výuku – fotometrie

  • J. Kalina Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava
  • B. Hrvolová Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • J. Krohová Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Šmondrk Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • M. Penhaker Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
Klíčová slova: fotometrie, absorbance, LED, kvantitativní stanovení

Abstrakt

Photometry enables determination of a substance in solution based on the absorption of monochromatic light. A simple photometer was designed, which can serve for teaching the principles of photometry and photometric determinations. The designed photometer is small, compact, modular, portable and inexpensive.

Publikované
2014-02-15
Sekce
Články