Antimón v rôznych zložkách životného prostredia

  • V. Vojteková Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Z. Poperníková Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • A. M. M. Abusenaina Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
Klíčová slova: antimón, antropogénny prírastok, toxicita, stanovenie, špeciácia

Abstrakt

This review deals with the Sb compounds present in the environment. The review covers the following topics: basic characteristics of Sb compounds, different paths of entering into the environment, toxicology, ecotoxicology and methods of speciation and determination of Sb in the environment.

Publikované
2014-02-15
Sekce
Články