Příprava a aplikace monolitických kolon jako moderních separačních médií

  • J. Vojta Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • A. Musilová-Svobodová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • M. Franc Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • P. Coufal Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • Z. Bosáková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
Klíčová slova: monolitické kolony, organické polymery, silika, příprava, aplikace

Abstrakt

This article provides basic information on monolithic columns for separation purposes. General characteristics of monolithic columns and their difference from common packed columns are described. Preparation of monolithic columns, various effects on their morphological properties and possible applications are discussed, for both organic and silica monoliths.

Publikované
2014-02-15
Sekce
Články