Ekotoxikológické aspekty výskytu organických zlúčenín cínu v životnom prostredí a metódy ich stanovenia

Autoři

  • E. Mikolajová Katedra analytickej chémie, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Bazeľ Katedra analytickej chémie, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

organocínové zlúčeniny, ekotoxikológia, metódy stanovenia

Abstrakt

Organic tin compounds are toxic for aquatic organisms. They are persistent both in water and adsorbed on solids or sediments. In living bodies they cause various types of defects of internal organs or tissues, malformations and growth disorders. Analytical methods for determination of organic tin compounds are summarized and evaluated. At present GC techniques with MS detection systems are preferred.

Stahování

Publikováno

15.03.2014

Jak citovat

Mikolajová, E., & Bazeľ, J. (2014). Ekotoxikológické aspekty výskytu organických zlúčenín cínu v životnom prostredí a metódy ich stanovenia. Chemické Listy, 108(3), 211–218. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/536

Číslo

Sekce

Články