Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov

Autoři

  • I. Hagarová Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

normálne micely, reverzné micely, vezikuly, tenzidy, extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov, koacervatívna extrakcia, kovy

Abstrakt

This review deals with nano-structured liquids gene­rated from amphiphiles (supramolecular solvents) and their application in the separation and preconcentration of metal ions. Supramolecular solvents can be used in sample preparation in methods such as cloud point extraction (CPE) and coacervative extraction (CAE). CPE involves phase separation of uncharged amphiphiles whereas CAE involves phase separation of ionic amphiphiles. While CPE is well-established and extensively used in metal ion analysis. CAE is mainly used for extraction of various organics and in metal analysis. Their application in separation and preconcentration of various metal ions can be expected.

Stahování

Publikováno

15.10.2014

Jak citovat

Hagarová, I. (2014). Využitie supramolekulových rozpúšťadiel pri extrakcii kovov. Chemické Listy, 108(10), 949–955. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/449

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>