Chemiluminiscenční a fotometrická analýza Matrix Gla proteinu u pacientů s onemocněním pohybového aparátu

Autoři

  • Miloš Barna Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika | 1. ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5774-5797
  • Jana Čepová Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Kateřina Dunovská Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-1788-9788
  • Jakub Petrus Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Pavel Melicherčík 1. ortopedická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
  • Richard Průša Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-6408-7086
  • René Kizek Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-0467-6169
  • Eva Klapková Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-9903-5662

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230694

Klíčová slova:

ELISA, hladiny vápníku a fosforu, kostní metabolismus, matrixové proteiny, vitamin K

Abstrakt

Matrix Gla protein (MGP) is a circulating protein with a low molecular weight that acts as a natural inhibitor of calcification. It belongs to the group of vitamin K‑dependent proteins. For its proper function, MGP must undergo vitamin K-dependent carboxylation and phosphorylation. Its main function is the prevention of soft-tissue calcification. It requires vitamin K2 as a cofactor for gamma glutamyl carboxylase. Vitamin K insufficiency is manifested by cardiovascular diseases, insufficient mineralization of bone tissue and the formation of calcifying deposits in soft tissues. The aim of this study was to design methods for monitoring the levels of MGP and dp-uc MGP by using immunochemical detection and to apply them to the analysis of real samples for use in clinical laboratories. These markers could serve as potential markers of the severity of joint diseases, cardiovascular diseases and also as markers indicating the status of vitamin K in organism.

chla.jpg

Matrix Gla protein (MGP) je cirkulující protein s nízkou molekulární hmotností, který působí jako přirozený inhibitor kalcifikace. Řadíme ho do skupiny proteinů označených jako vitamin K dependentní proteiny. Jeho hlavní funkcí je prevence ukládání vápníku do měkkých tkání. Pro správné fungování musí být MGP dostatečně karboxylován a fosforylován, což je proces, který vyžaduje vitamin K2 jako kofaktor gamma-glutamylkarboxylasy. Nedostatek vitaminu K se projevuje kardiovaskulárním onemocněním, nedostatečnou mineralizací kostní tkáně a vznikem kalcifikujících deposit v měkkých tkáních. Cílem práce bylo navržení metod pro sledování hladiny MGP a defosforylovaného nedostatečně karboxylovaného MGP (dp-uc MGP) za využití imunochemické detekce a aplikovat je na analýzu reálných pacientských vzorků pro použití v klinických laboratořích, kde by tyto markery mohly sloužit jako potencionální markery závažnosti kloubních onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a také jako markery vypovídající o stavu vitaminu K v organismu.

Stahování

Publikováno

15.11.2023

Jak citovat

Barna, M., Čepová, J., Dunovská, K., Petrus, J., Melicherčík, P., Průša, R., Kizek, R., & Klapková, E. (2023). Chemiluminiscenční a fotometrická analýza Matrix Gla proteinu u pacientů s onemocněním pohybového aparátu. Chemické Listy, 117(11), 694–700. https://doi.org/10.54779/chl20230694

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)