Určení poloh násobných vazeb v lipidech pomocí hmotnostní spektrometrie. Část I

Autoři

  • Štěpán Strnad Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
  • Vladimír Vrkoslav Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
  • Josef Cvačka Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230684

Klíčová slova:

dvojná vazba, fragmentce, hmotnostní spektrometrie, lipidy, ozonolýza, Paternò-Büchi, strukturní analýza, trojná vazba

Abstrakt

Structural analysis of lipids is one of the classical topics of organic mass spectrometry. In recent years, we have witnessed a rapid development of new methods that allow the characterization of lipid structures more accurately, more rapidly, and in more complex samples. These methods are mostly based on derivatization reactions or newly available fragmentation techniques. Basic mass spectrometric analysis of lipids, i.e., determination of lipid class, acyl chain length, and degree of unsaturation, is usually relatively easy but the detailed structural description is more challenging. In this two-part review article, we present advances in mass spectrometry for characterizing double and triple bonds in lipid acyl chains by LC-MS and direct ionization of liquid samples at atmospheric pressure. The first paper discusses charge-switch derivatizations, ozonolysis, and the Paternò-Büchi reaction.

chla.jpg

Strukturní analýza lipidů je jedním z klasických témat organické hmotnostní spektrometrie. V posledních letech jsme svědky rychlého vývoje nových metod, které umožňují charakterizovat struktury lipidů přesněji, rychleji, a ze složitějších vzorků. Tyto metody jsou většinou založeny na derivatizačních reakcích nebo nově dostupných fragmentačních technikách. Základní hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů, tj. určení třídy lipidů, délky acylového řetězce a stupně nenasycení bývá poměrně snadná, podrobnější popis struktury je však složitější. Ve dvoudílném přehledovém článku představujeme pokroky hmotnostní spektrometrie při charakterizaci dvojných a trojných vazeb v acylových řetězcích lipidů metodami LC‑MS a přímou ionizací kapalných vzorků za atmosférického tlaku. V prvním článku se věnujeme derivatizacím doprovázeným změnou polarity náboje, ozonolýze a Paternò-Büchiho reakci.

Stahování

Publikováno

15.11.2023

Jak citovat

Strnad, Štěpán, Vrkoslav, V., & Cvačka, J. (2023). Určení poloh násobných vazeb v lipidech pomocí hmotnostní spektrometrie. Část I. Chemické Listy, 117(11), 684–693. https://doi.org/10.54779/chl20230684

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)