Stanovení 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí

Autoři

  • Jiří Barek UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha
  • Vladimír Bencko Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha
  • Josef Cvačka UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha
  • Viktor Mejstřík Centrum pro ekologii, toxikologii a analytiku, Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice-Rybitví
  • Alena Slámová Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha
  • Ivana Švagrová UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha
  • Jiří Zima UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha

Abstrakt

Optimum conditions are described for HPLC determination of 1-hydroxypyrene with electrochemical detection (ED) giving the detection limit – 1.10–8 mol L1. This detection limit was compared with that for UV spectrophotometric detection (–1.10–7 mol L1) and fluorimetric detection (~ 5.10–10 mol L1). It was demonstrated that HPLC-ED can be used for the determination of 1-hydroxypyrene in urine down to 1.10–7 mol L1 and thus for biological monitoring of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons.

Stahování

Publikováno

15.10.1997

Jak citovat

Barek, J., Bencko, V., Cvačka, J., Mejstřík, V., Slámová, A., Švagrová, I., & Zima, J. (1997). Stanovení 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. Chemické Listy, 91(10), 871–876. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4393

Číslo

Sekce

Články