Jakými veličinami popsat reakční rychlost?

Autoři

  • Kamil Wichterle Katedra chemie, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Jana Wichterlová Katedra chemie, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

reakční rychlost, reakční kinetika, koncentrace, aktivita

Abstrakt

Various definitions of the reaction rate are discussed. It is strongly recommended to accept the concept of reaction rate as generally used by chemical engineers. The trivialized definition by IUPAC appears to be impractical.

Stahování

Publikováno

15.08.2009

Jak citovat

Wichterle, K., & Wichterlová, J. (2009). Jakými veličinami popsat reakční rychlost?. Chemické Listy, 103(8), 687–688. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4367

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)