Geochémia ortuti a analytické metódy stanovenia a frakcionácie ortuti v pôdach a rastlinách

  • M. Hlodák Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Matúš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Urík Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: ortuť, pôda, rastlina, frakcionácia, extrakčné metódy, detekcia

Abstrakt

This review deals with the current state of geochemistry of Hg, especially in soils (pedogeochemistry). It also includes an overview of most frequently used analytical methods of Hg determination and fractionation in soils and plants.

Publikované
2014-12-15
Sekce
Články