Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae)

Autoři

  • Petr Doležal Laboratoř aplikované entomologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice, Česká republika
  • Markéta Davídková Laboratoř aplikované entomologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav, České Budějovice, Česká republika
  • Petr Vovesný L.E.S. CR spol. s.r.o., Okrouhlo, Česká republika
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-0093-7007

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230013

Klíčová slova:

lýkožrout vrcholkový, lýkožrout borový, odparník, Acumiprotect, Pheagr-IAC

Abstrakt

The sharp-dentated bark beetle (Ips acuminatus Glyl.) is one of the most aggressive European bark beetle species with the occurrence in pine. This communication discusses the experience with a new pheromone dispenser Acumiprotect from a practical point of view.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Kůrovec vrcholkový (Ips acuminatus Glyl.) je jedním z nejagresivnějších evropských druhů kůrovců s výskytem na borovici. Toto sdělení pojednává o zkušenostech s novým feromonovým dávkovačem Acumiprotect z praktického hlediska.

Publikováno

15.01.2023

Jak citovat

Doležal, P., Davídková, M., Vovesný, P., & Drašar, P. (2023). Feromonový odparník Acumiprotect pro odchyt lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus (Coleoptera; Curculionidae). Chemické Listy, 117(1), 13–16. https://doi.org/10.54779/chl20230013

Číslo

Sekce

Články