Možnosti znovuzískania fosforu z odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd

  • S. Kecskésová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • B. Kožárová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • A. Grenčíková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • M. Drtil Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: čistiareň odpadových vôd, kalové vody, biologicky vyčistené odpadové vody, technológie znovuzískavania fosforu z odpadovej vody, struvit, hydroxylapatit, kvapalná fáza

Abstrakt

The phosphorus demand continues to increase. It is related to the growth of population, higher demands on food and changes in dietary habits. Therefore, the phosphorus recovery and recycling is a very topical issue. One possibility is to recover phosphorus from the liquid phases directly in the wastewater treatment plants (WWTPs). Considering the ever increasing number of developed technologies, this procedure seems to be very promising. The paper introduces the principles and parameters of the P recycling technologies.

Publikované
2020-04-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)