Úvod do tandemové hmotnostní spektrometrie

Autoři

  • M. Sadílek University of Washington, Seattle, WA, USA

Klíčová slova:

tandemová hmotnostní spektrometrie, aktivační metody, mechanismus, přenos energie, disociace srážkami

Abstrakt

Use of two mass analyzers in tandem creates a powerful new tool with a wide range of use and applications. Principles of tandem mass spectrometry in space and in time are presented. Main ion activation methods that lead to dissociation are discussed: collision induced dissociation, surface induced dissociation, electron transfer dissociation and dissociation using light. Examples of applications in fundamental and applied research are briefly described.

Stahování

Publikováno

15.02.2020

Jak citovat

Sadílek, M. (2020). Úvod do tandemové hmotnostní spektrometrie. Chemické Listy, 114(2), 133–144. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3541

Číslo

Sekce

Články