Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy

  • E. Mašková Oddělení farmakologie a imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno | Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • K. Kubová Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • J. Mašek Oddělení farmakologie a imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
Klíčová slova: hypromelosa, matricové systémy, řízené uvolňování léčiv, mukoadhezivní lékové formy, mikročástice, nanočástice, 3D tisk, nanovlákna

Abstrakt

Hypromellose, a semi-synthetic derivative of cellulose, is by far the most commonly used hydrophilic polymer for the development of oral controlled release dosage forms. Modulation of drug release can be achieved by combination of different viscosity grades of hypromellose or combination with other polymers including water insoluble, non-ionic or ionic polymers. These combinations of excipients are widely used in the formulation of standard and also modern dosage forms including matrix tablets, multilayer tablets, minitablets, floating gastroretentive system, mucoadhesive dosage forms, micro- and nanoparticles, 3D printed dosage forms, and nanofiber-based drug delivery systems.

Publikované
2019-08-15
Sekce
Články