Seskviterpenové laktony: od plevelu k léčivu

  • L. Peterková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • S. Rimpelová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Ústav farmakologie a toxikologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň
  • E. Kmoníčková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav farmakologie a toxikologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Plzeň
  • T. Ruml Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: přírodní látky, seskviterpenové laktony, sarko-/endoplasmatická Ca²⁺-ATPasa (SERCA), thapsigargin, trilobolid, parthenolid, cynaropikrin, protinádorová aktivita

Abstrakt

Sesquiterpene lactones are bioactive natural compounds with anticancer, antiprotozoal, immunomodulatory, antibacterial and antiviral activity which have potential for drug development. The aim of this review article is to provide a brief insight into the field of sesquiterpene lactones: the main mechanisms of their biological actions, as well as particular compounds, are described, some of which have already become a basis of a drug development and are being tested in clinical trials.

Publikované
2019-03-15
Sekce
Články