Charakterizace micel na základě dynamického rozptylu světla: rovnice zohledňující viskozitu

Autoři

  • T. Muthný Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha
  • M. Bártík Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha
  • C. Burgstaller Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha
  • S. Kokarnig Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha
  • N. Etchart Anton Paar Czech Republic s.r.o., Praha

Klíčová slova:

Litesizer™ 500, Lovis 2000 ME, kosmetika, surfaktanty, micely, velikost částic, dynamická viskozita

Stahování

Publikováno

15.10.2018

Jak citovat

Muthný, T., Bártík, M., Burgstaller, C., Kokarnig, S., & Etchart, N. (2018). Charakterizace micel na základě dynamického rozptylu světla: rovnice zohledňující viskozitu. Chemické Listy, 112(10), 713–717. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3198

Číslo

Sekce

Bulletin

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)