Analýza kationtových specií arsenu v potravinách mořského původu

Autoři

  • A. Kaňa Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Klimšová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • L. Sedlecká Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Mestek Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

arsen, speciace, potraviny, HPLC-ICP-MS

Abstrakt

Arsenic is one of the most dangerous environmental pollutants. Its toxicity depends on the arsenic species present. Cationic species of As, some of which show significant toxicity and carcinogenic effects, may be present in seafood at sub μg g–1 to high mg g–1 levels. In this review, the origin of cationic As species in seafood, their stability during extraction and storage, methods of extraction and analysis are described and discussed. Special attention is paid to speciation analysis using HPLC coupled to ICP‑MS.

Stahování

Publikováno

15.09.2018

Jak citovat

Kaňa, A., Klimšová, Z., Sedlecká, L., & Mestek, O. (2018). Analýza kationtových specií arsenu v potravinách mořského původu. Chemické Listy, 112(9), 575–582. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3172

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>