Aplikácie Mössbauerovej spektrometrie v štúdiu biologických tkanív

Autoři

  • I. Bonková Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Bujdoš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Miglierini Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

Mössbauerova spektrometria, železo, pečeň, slezina, mozog, feritín, ferihydrit

Abstrakt

Mössbauer spectrometry is a progressive method of analysis of materials which is widely used for the study of various molecular and biomolecular systems, as well as various other objects and materials containing Mössbauer nuclides. This work is focused on applications of Mössbauer spectroscopy in the area of studying iron in biological tissues. The results of the published works show that iron in this case is present in the oxidation states FeII and FeIII, and constitutes a part of molecules, such as ferritin, ferrihydrite, hematite, and haemosiderin. Low-temperature measurements of some types of biological tissues confirmed the presence of paramagnetic and superparamagnetic components.

Stahování

Publikováno

15.05.2018

Jak citovat

Bonková, I., Bujdoš, M., & Miglierini, M. (2018). Aplikácie Mössbauerovej spektrometrie v štúdiu biologických tkanív. Chemické Listy, 112(5), 301–305. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3087

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)