Vliv funkcionalizace povrchu oxidu hořečnatého na dielektrické vlastnosti kompozitního dielektrika

Autoři

  • J. Hornak Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika
  • V. Mentlík Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika
  • P. Trnka Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika
  • M. Gutten Katedra meranie a aplikovanej elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, Slovensko

Klíčová slova:

dielektrické vlastnosti, kompozit, povrchová úprava, modifikace

Abstrakt

The main aim of this paper was to demonstrate the effect of surface functionalization of magnesium oxide filler by a silane coupling agent on dielectric properties of the whole composite dielectric. The real and imaginary part of complex permittivity, volume resistivity and minute polarization index were measured and investigated. This paper shows the possibilities of how to improve dielectric properties by better dispersing the nanoparticles through the addition of the silane coupling agent.

Stahování

Publikováno

15.04.2018

Jak citovat

Hornak, J., Mentlík, V., Trnka, P., & Gutten, M. (2018). Vliv funkcionalizace povrchu oxidu hořečnatého na dielektrické vlastnosti kompozitního dielektrika. Chemické Listy, 112(4), 246–249. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3069

Číslo

Sekce

Články