Hodnocení rizika přepravy amoniaku a chloru v městských oblastech

Autoři

  • L. Krejčí Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno
  • B. Schüllerová Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • V. Adamec Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Brno

Klíčová slova:

amoniak, chlor, silniční přeprava, riziko, havárie

Abstrakt

Ammonia and chlorine belong among the most frequently transported hazardous toxic substances. In this paper, the process of the quantification of the risk associated with the transport of these substances in urban areas is presented. A mathematical and a simulation approach for a model leakage of these substances in road accidents are compared. The synergistic use of both approaches proved to be the most appropriate – the mathematical one to evaluate the preventive and mitigation measures, while the simulation to determine the extent of the affected area. Measures to be taken were suggested to reduce the risk associated with the transport of hazardous substances.

Stahování

Publikováno

15.04.2018

Jak citovat

Krejčí, L., Schüllerová, B., & Adamec, V. (2018). Hodnocení rizika přepravy amoniaku a chloru v městských oblastech. Chemické Listy, 112(4), 232–236. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3066

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)