Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin

Autoři

  • L. Dvořák Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • K. Šustová Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • J. Mlček Ústav analýzy a chemie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín

Klíčová slova:

jakost, instrumentální analýza, spektrum, technika

Abstrakt

This paper summarizes the application of FT-NIR spectroscopy to assess the whole range of food. It deals with the use of this technique for an evaluation of the basic chemical composition of food, as well as minor components found therein. An assessment of microbial processes, a detection of food adulteration and possibilities of FT-NIR spectroscopy for sensory evaluation of food are also discussed.

Stahování

Publikováno

15.12.2016

Jak citovat

Dvořák, L., Šustová, K., & Mlček, J. (2016). Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin. Chemické Listy, 110(12), 868–873. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/121

Číslo

Sekce

Články