Velikost povrchu partikulárních látek

Autoři

  • Petr Jandačka Institut fyziky, Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Soňa Študentová Department of Analytic Chemistry and Material Testing, FMMI, Technical University of Ostrava
  • Libor M. Hlaváč Institut fyziky, Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Miroslav Kvíčala Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava
  • Vilém Mádr Institut fyziky, Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Slavomír Hredzák Institute of Geotechnics, SAS, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

měrný povrch, partikulární látka, fraktální dimenze, velikost částic, BET

Abstrakt

This contribution focuses on a presentation of the method that provides quick computation of specific surface size of a larger amount of polydisperse samples of the same material that was prepared by some mechanical fragmentation procedure. This method uses a minimum number of BET measurements, information about particle size distribution (for example from laser analyzer), and basic fractal geometry findings. The presented method thus enables time and economic savings and improves measurement accuracy.

Stahování

Publikováno

15.02.2011

Jak citovat

Jandačka, P., Študentová, S., Hlaváč, L. M., Kvíčala, M., Mádr, V., & Hredzák, S. (2011). Velikost povrchu partikulárních látek. Chemické Listy, 105(2), 146–155. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1184

Číslo

Sekce

Články