Membránové technologie a jejich použití při čistění podzemních vod a skládkových výluhů

Autoři

  • Zuzana Honzajková Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha
  • Martin Kubal Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha
  • Martin Podhola Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha
  • Tomáš Patočka Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha
  • Marek Šír Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha
  • Pavel Kocurek Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, VŠCHT Praha, Praha

Klíčová slova:

membránové technologie, reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace, skládkový výluh, podzemní voda

Abstrakt

Membrane separations are widely utilized in many fields, including treatment of industrial wastewater. Recent development in membrane preparation enabled expansion of membrane technologies into two new fields – treatment of contaminated groundwater and polluted landfill leachates, where membrane units are exposed to complex operation conditions. This review provides a comprehensive report on membrane performance in the two fields.

Stahování

Publikováno

15.04.2011

Jak citovat

Honzajková, Z., Kubal, M., Podhola, M., Patočka, T., Šír, M., & Kocurek, P. (2011). Membránové technologie a jejich použití při čistění podzemních vod a skládkových výluhů. Chemické Listy, 105(4), 245–250. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1151

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)