Monitorování malondialdehydu u pacientek s karcinomem dělohy a vaječníků pomocí HPLC

Autoři

  • Jana Matějčková Ústav biochemie, molekulární a buněčné biologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • Martin Samec Gynekologicko-porodnická klinika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FNKV, Praha
  • Martin Jaček Ústav biochemie, molekulární a buněčné biologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • Petr Tůma Ústav biochemie, molekulární a buněčné biologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Klíčová slova:

malondialdehyd, HPLC, derivatizace, oxidativní stres, karcinom

Abstrakt

A method for determination of malondialdehyde (MDA) as the major biomarker of oxidative damage of cellular membranes was developed. MDA was transformed to its 2,4-dinitrophenylhydrazone, which was then separated by HPLC. The LOD and repeatability of the method is satisfactory for monitoring MDA in blood plasma. The performed clinical study revealed systematically enhanced MDA levels in patients with gynaecological carcinoma in comparison with the control group.

Stahování

Publikováno

15.05.2011

Jak citovat

Matějčková, J., Samec, M., Jaček, M., & Tůma, P. (2011). Monitorování malondialdehydu u pacientek s karcinomem dělohy a vaječníků pomocí HPLC. Chemické Listy, 105(5), 375–380. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1143

Číslo

Sekce

Články