Chemická struktura a viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet léčiv

Autoři

  • Roman Adámek Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
  • Milan Řehula Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové
  • Tomáš Rysl Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové

Klíčová slova:

stresová relaxace, viskoelasticita, plasticita, vodíkové vazby, van der Waalsovy vazby

Abstrakt

Evaluation of viscoelastic properties of four pharmaceutical fillers of different chemical structure using a stress relaxation test is described. The obtained values express not only the elasticity and plasticity of the material, but also describe the processes inside the compressed material. For each of the fillers tested, three modules of elasticity and three modules of plasticity were calculated. Different modules were found in the polymeric and crystalline fillers. Dehydrated dicalcium phosphate possesses a high module of plasticity comparable to that of microcrystalline cellulose. The strength of dicalcium phosphate tablets is very low in comparison to those from microcrystalline cellulose.

Stahování

Publikováno

15.09.2011

Jak citovat

Adámek, R., Řehula, M., & Rysl, T. (2011). Chemická struktura a viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet léčiv. Chemické Listy, 105(9), 691–696. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1079

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)