Issue s2 (Special Issue)

 

16. Ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck 2013“

Page: s213

J. Barek

Summary Full text (PDF)

 

Speciační analýza selenu v semenech řepky olejky

Page: s215

Balán J., Vosmanská M. a Mestek O.

Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení siřičitanů ve víně

Page: s219

Bartošková M., Farková M. a Lubal P.

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00 Brno-Bohunice

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu mikrokapalinovou chromatografií

Page: s222

Černá M.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Nová analytická strategie pro simultánní stanovení esterů 3-MCPD a glycidolu

Page: s225

Černohorská S., Hajšlová J. a Čížková E.

Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Studium vztahu konformace a antimikrobiální aktivity nového antimikrobiálního peptidu lasioglossinu

Page: s229

Činčalová K.a, Čeřovský V.b, Hrubý T.a a Setnička V.a

a Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, b Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6, Česká republika

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení syntetických barviv E 122 (azorubin) a E 124 (ponceau 4R) v nealkoholických nápojích metodou iontově interakční chromatografie a diferenční pulzní polarografie

Page: s233

Došek M., Třísková D. a Fikarová J.

Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Králova Výšina 3132/7, 400 01 Ústí nad Labem

Summary Full text (PDF)

 

Studium kůže pomocí infračervené spektrometrie

Page: s236

Jeništová A. a Matějka P.

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení poměru enantiomerů L- a D-cysteinu pomocí nanočástic stříbra

Page: s240

Koktan J.a, Řezanka P.a, Matějka P.b a Král V.a

a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Vývoj UPLC-ELSD metody pro stanovení polysacharidu inulinu

Page: s243

Krmela A., Krtková V. a Schulzová V.

Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému měrných cel s integrovanou uhlíkovou elektrodou

Page: s247

Libánský M., Zima J., Barek J. a Dejmková H.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Universitní výzkumnécentrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Albertov 6, 128 43 Praha

Summary Full text (PDF)

 

Separácia enantiomérov nederivatizovaných aminokyselín metódou HPLC

Page: s253

Moravčík J. a Hroboňová K.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení konstant stability komplexů β-cyklodextrinu a enantiomerů trögerovy báze

Page: s257

Ryšavá H., Řezanka P. a Král V

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

Využití spektroskopie ECD ke sledování konkurenční vazby léčivo-bilirubin na sérový albumin: role sekundárních vazebných míst

Page: s261

Schwarz J. a Goncharova I.

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě

Page: s265

Šmejkalová H. a Vyskočil V.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Využitie polyméru s odtlačkom molekuly umbeliferónu pri analýze rastlinných vzoriek

Page: s270

Spevak A. a Hroboňová K.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Summary Full text (PDF)

 

Sledování degradace organofosforečných pesticidů na reaktivních sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod

Page: s273

Šťastný M.a, Pelant O.a a Ederer J.a,b

a Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem, b Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Praha, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha

Summary Full text (PDF)

 

Charakterizace česneku pomocí hmotnostně spektrometrických metod

Page: s277

Vodrážka P., Hajšlová J. a Hrbek V.

Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Cena Merck 2013 - Obsah

Page: s281

Summary Full text (PDF)

 

Cena Merck 2013 - Autorský rejstřík

Page: s282

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)