Issue s2 (Special Issue)

 

Local Mechanical Properties 2007 and 2008

Page: s93

Summary Full text (PDF)

 

Mechanical properties of ultrananocrystalline thin films deposited using dual frequency discharges

Page: s98

V. Buršíková, O. Bláhová, M. Karásková, L. Zajíčková, O. Jašek, D. Franta, P. Klapetek, J. Buršík

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Testing of the impact load and tribological behaviour of W-C:H hard composite coatings

Page: s102

T. Fořt, T. Vítů, R. Novák, J. Grossman, J. Sobota, J. Vyskočil

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Angle of spraying and mechanical properties of WC-Co coatings prepared by HVOF spray technology

Page: s105

M. Kašparová, Š. Houdková, F. Zahálka

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Determination of the optical fibre deformation by the interferogram analysis

Page: s109

J. Krajčovič, I. Jančuška

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Nanohardness of WC/C coating as a function of preparation conditions

Page: s112

F. Lofaj, M. Ferdinandy, A. Juhász

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Determination of parameters of viscoelastic materials by instrumented indentation

Page: s115

J. Menčík

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Local micromechanical properties of cement pastes

Page: s120

J. Němeček

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Delayed deformation recovery after nanoindentation of cement paste

Page: s123

J. Němeček, K. Forstová

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Wood surface modification by dielectric barrier discharges at atmospheric pressure

Page: s125

J. Ráheľ, P. Sťahel, M. Odrášková

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Deposition and characterization of thin hydrophobic layers using atmospheric-pressure surface barrier discharge

Page: s129

P. Sťahel, V. Buršíková, J. Čech, Z. Navrátil, P. Kloc

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Mechanical properties of thin films deposited by TVA and G-TVA methods

Page: s132

A. Stoica, R. Vlădoiu, G. Musa, V. Ciupină, M. Contulov, V. Buršíková, O. Bláhová

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

Nanoindentation measurements of the intermetallic phases in galvanneal coatings

Page: s136

Z. Vadasová, L. Pešek, M. Kollárová, O. Bláhová, P. Zubko

LMV 2007

Summary Full text (PDF)

 

LMV 2008

Page: s139

Summary Full text (PDF)

 

Local mechanical properties of organic-inorganic nanocomposite layers (Lokální mechanické vlastnosti organicko-anorganických nanokompozitních povlaků)

Page: s140

O. Bláhová, M. Špírková

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Determination of parameters of viscoelastic materials by instrumented indentation

Page: s143

J. Menčík

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Micromechanical analysis of heterogeneous structural materials

Page: s146

J. Němeček, K. Forstová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Hodnotenie indentačných a deformačných charakteristík laserových zvarov

Page: s150

Ľ. Ambriško, T. Kandra, L. Pešek

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Simulácie ECAP procesu zliatiny EN AW 2014 pomocou MKP

Page: s155

J. Bidulská, R. Kočiško, T. Kvačkaj, R. Bidulský, M. A. Grande

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Improved fatigue resistance of sintered steels via local hardening

Page: s159

R. Bidulský, M. A. Grande, M. Kabátová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Investigation of local mechanical properties of zirconium alloys using nanoindentation

Page: s163

O. Bláhová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Možnosti využitia systému na odber malých vzoriek z prevádzkovaných zariadení pri hodnotení vlastností materiálov

Page: s167

M. Březina, Ľ. Kupča

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Measurement of mechanical properties of composite materials

Page: s171

V. Buršíková, Z. Kučerová, L. Zajíčková, O. Jašek, V. Kudrle, J. Matějková, P. Synek

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

The influence of additives on mechanical properties of organic-inorganic coatings

Page: s175

L. Dajbychová, O. Bláhová, M. Špírková

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Contact strength measurements and cone crack formation of Si3N4 and SiC based ceramics

Page: s178

L. Hegedűsová, J. Dusza

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Nanoindentační měření HVOF stříkaných povlaků

Page: s182

Š. Houdková, F. Zahálka, M. Kašparová, O. Bláhová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Microhardness of phase constituents present in creep-resistant cast steel

Page: s187

M. Garbiak, R. Chylińska

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Thermal shock resistance of SiC+Si3N4 composites evaluated by indentation technique

Page: s191

A. Kovalčíková, J. Dusza

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Holografická metóda určenia Youngovho modulu pružnosti

Page: s195

J. Krajčovič, I. Jančuška

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Localized viscous flow in the oxide and oxynitride glasses by indentation creep

Page: s198

F. Lofaj

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Microstructure and local mechanical characteristics of Zr1Nb alloy after hardening

Page: s202

R. Medlín, J. Říha, O. Bláhová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Stanovenie veľkosti plastickej zóny videoextenzometrickou metódou

Page: s206

M. Mihaliková, Ľ. Ambriško

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Fázové změny slitiny Zr-1Nb a jejich vliv na lokální mechanické vlastnosti

Page: s210

J. Říha, O. Bláhová, P. Šutta

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Scratch resistance of TiAlSiN coatings

Page: s214

J. Savková, O. Bláhová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Indentation load/size effect of structural ceramic materials

Page: s218

J. Špaková, F. Dorčáková, J. Dusza

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Vplyv fosforu na lokálne mechanické vlastnosti a vývoj štruktúry IF ocelí

Page: s223

P. Zimovčák, O. Milkovič, P. Zubko, M. Vojtko

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Determination of mechanical properties of MoSi2 composites by nanoindentation

Page: s227

P. Zubko, B. Ballóková, L. Pešek, O. Bláhová

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Author Index

Page: s230

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Micronetwork

Page: s231

LMV 2008

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)