Issue s2 (Special Issue)

 

Editorial

Page: s149

Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

Využití analytických metod při syntéze a charakterizaci nového konjugátu amfotericinu B citlivého k ?-glukosidasam

Page: s151

E. Bílková, M. Sedlák

Summary Full text (PDF)

 

Analýza lipidů v přírodních extraktech pomocí HPLC/MS

Page: s154

E. Čáňová, M. Lísa, M. Holčapek

Summary Full text (PDF)

 

Termodynamické studium interakcí fyziologicky významných derivátů purinu

Page: s156

D. Dospivová, P. Lubal, M. Farková, L. Trnková

Summary Full text (PDF)

 

Příprava a testování náplňových kolon pro kapilární kapalinovou chromatografii

Page: s160

M. Franc

Summary Full text (PDF)

 

Vývoj diagnostické metody pro kvalitativní a kvantitativní analýzu farnesolu a tyrosolu jako produktů metabolismu kvasinky Candida albicans v biologických vzorcích s využitím techniky UPLC/MS/MS

Page: s164

P. Greguš, L. Nováková

Summary Full text (PDF)

 

Plně automatizovaná izolace celkové mRNA z in vitro kultivovaných rostlin ve spojení s elektrochemickou detekcí

Page: s167

D. Húska, V. Adam, P. Babula, R. Kizek

Summary Full text (PDF)

 

Screening dědičných metabolických poruch purinové de novo syntézy

Page: s172

H. Krätschmerová, P. Vyskočilová, T. Adam

Summary Full text (PDF)

 

HPLC-ED aminobifenylů pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody

Page: s175

L. Maixnerová, K. Pecková, J. Barek

Summary Full text (PDF)

 

Speciační analýza stopových prvků v listech vrby

Page: s180

K. Mališová, O. Mestek

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení hladin imatinibu pomocí kapilární elektroforézy u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Page: s185

K. Mičová, D. Friedecký, E. Faber, T. Adam

Summary Full text (PDF)

 

Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení rostlinných silic

Page: s189

V. Mlejová, M. Adam, P. Dobiáš, P. Pavlíková, K. Ventura

Summary Full text (PDF)

 

Laserová ablace s hmotnostní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu pro 2D mapování močových kamenů

Page: s193

M. Nováčková, M. Holá, V. Kanický

Summary Full text (PDF)

 

Konformační studie poly-?-benzyl-L-glutamátu metodou vibračního cirkulárního dichroismu

Page: s198

P. Novotná, M. Urbanová

Summary Full text (PDF)

 

Kinetické studium Ce(III) a Cu(II) komplexů cyklenových derivátů s pendantními skupinami obsahujícími fosfor

Page: s203

R. Ševčík, P. Lubal

Summary Full text (PDF)

 

Interakce benzo(c)fenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA

Page: s207

J. Urbanová, P. Lubal, E. Táborská, P. Táborský

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení 1-nitropyrenu a 1-aminopyrenu na borem dopované diamantové filmové elektrodě

Page: s212

O. Yosypchuk, J. Barek

Summary Full text (PDF)

 

Elektrochemie jako nástroj pro studium interakce matrixové metaloproteinasy-9 a kolagenu

Page: s216

O. Zítka, D. Húska, V. Adam, L. Trnková, R. Kizek

Summary Full text (PDF)

 

Studium povrchové modifikace stříbrných nanočástic a jejich možné využití v analytické chemii

Page: s221

P. Žvátora, K. Záruba, P. Řezanka, V. Král

Summary Full text (PDF)

 

Contents

Page: s226

Summary Full text (PDF)

 

Author Index

Page: s227

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)