Issue s1 (Special Issue)

 

O cenu firmy Merck 2011

Page: s1

J. Barek

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení genotoxického 4-nitro-indanu pomocí polarografických a voltametrických metod na rtuťových a stříbrných pevných amalgámových elektrodách

Page: s3

Vendula Burdová, Vlastimil Vyskočil a Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

Povrchem zesílená vibrační spektrometrie extraktů listoví ibišku (Hibiscus L.)

Page: s10

Zuzana Cieslarová a Pavel Matějka

Summary Full text (PDF)

 

Analýza složek silic v bylinných nápojích s využitím metody mikroextrakce jednou kapkou

Page: s13

Andrea Čížková, Martin Adam, Petra Pavlíková a Karel Ventura

Summary Full text (PDF)

 

Metabolomické profilování tkání ryb pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřeném prostoru

Page: s16

Hana Daňhelová, Tomáš Čajka a Jana Hajšlová

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení nitrovaných ekotoxických sloučenin na leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrodě

Page: s19

Jan Dědík, Vlastimil Vyskočil a Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

Speciační analýza selenu s využitím HPLC a ICP/MS pro výzkum distribuce selenu v bariérách jaderného úložiště

Page: s24

Štěpán Eichler a Oto Mestek

Summary Full text (PDF)

 

Využití dynamické reakční cely pro stanovení železa metodou ICP-MS

Page: s27

Antonín Kaňa a Oto Mestek

Summary Full text (PDF)

 

Studium komplexů kyseliny listové s biogenními kovy chiroptickými metodami

Page: s30

Martin Kroupa a Iryna Goncharova

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení herbicidů s karboxylovou funkční skupinou technikou LC-MS/MS

Page: s33

Radka Křížová, Jana Urbanová a Jana Hajšlová

Summary Full text (PDF)

 

Možnosti přípravy vybraných kondenzovaných anthokyaninů v modelových podmínkách a studium jejich vlastností

Page: s37

Ondřej Kurka, Renáta Myjavcová a Petr Bednář

Summary Full text (PDF)

 

Studium anodické oxidace polybromovaných fenolů

Page: s40

Eva Marková

Summary Full text (PDF)

 

Příprava polymerních částic pro separaci biomarkerů z tělních tekutin jako předstupeň vývoje diagnostického proužku

Page: s43

Annamarie Némethová, Kamila Syslová a Petr Kačer

Summary Full text (PDF)

 

Možnosti stanovení 2-ethylhexyl nitrátu v naftě

Page: s46

Olga Nykodýmová, Bohuslav Dvořák, Petra Bajerová, Aleš Eisner a Karel Ventura

Summary Full text (PDF)

 

´Nové´ organohalogenované kontaminanty ve vodním ekosystému

Page: s51

Marek Papež, Ondřej Lacina, Darina Lanková, Jana Pulkrabová a Jana Hajšlová

Summary Full text (PDF)

 

Validace fotometrických stanovení dusitanů a CHSK-Cr pomocí setů Spectroquant v zasolených vodách

Page: s55

Věra Pilařová, Josef Trögl a Václav Synek

Summary Full text (PDF)

 

Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS spektrometrií

Page: s58

Kateřina Proksová, Karel Novotný, Michaela Galiová, Tomáš Vaculovič a Viktor Kanický

Summary Full text (PDF)

 

Elektrochemické studium degradace přírodních barviv používaných na uměleckých památkách

Page: s62

Šárka Ramešová, Romana Sokolová a Karolina Pecková

Summary Full text (PDF)

 

Elektrochemické stanovení 5-nitrochinolinu pomocí uhlíkové filmové elektrody

Page: s65

Tereza Rumlová, Ivan Jiránek a Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

Studium agregace fosfolipidových molekul

Page: s73

Hana Švecová, Jitka Součková a Jana Skopalová

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení 1,5-dinitronaftalenu na krystalové stříbrné amalgamové elektrodě

Page: s76

Jana Tvrdíková, Aleš Daňhel a Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

In situ monitoring asymetrické transfer hydrogenace iminů pomocí NMR spektroskopie

Page: s80

Jiří Václavík, Marek Kuzma a Petr Kačer

Summary Full text (PDF)

 

Mapování povrchů kovových materiálů pomocí LA-ICP-MS

Page: s84

Tereza Warchilová, Tomáš Vaculovič, Oldřich Matal, Tomáš Šimo a Viktor Kanický

Summary Full text (PDF)

 

Ampérometrická a spektrofotometrická detekce aminobifenylů a aminonaftalenů v HPLC

Page: s87

Jaroslava Zavázalová, Hana Dejmková, Jiří Barek a Karolina Pecková

Summary Full text (PDF)

 

Obsah

Page: s90

Summary Full text (PDF)

 

Autorský rejstřík

Page: s91

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)