Issue s1 (Special Issue)

 

Úvodník - Cena Merck 2010

Page: s1

Jiří Barek

Summary Full text (PDF)

 

Analýza nukleotidů v krevních skvrnách

Page: s3

Anna Barešová, David Friedecký, Tomáš Adam

Laboratoř dědičných metabolických poruch, Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Summary Full text (PDF)

 

Polarografické a voltametrické stanovení genotoxického 4-nitroindanu na rtuťové kapající a stříbrné pevné amalgamové elektrodě

Page: s6

Vendula Burdová, Vlastimil Vyskočil, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Analytická chemie v hodnocení alternativních systémů pro čištění odpadních vod

Page: s10

Kateřina Diákováa, Jan Šímab, Carlos A. Ariasc, Hans Brixc

aKatedra biologie ekosystémů, bÚstav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, c Plant Biology, Department of Biological Sciences, University of Aarhus, Ole Worms Allé, Bldg 1135, 8000 Arhus C, Denmark

Summary Full text (PDF)

 

Speciační analýza selenu v moči spojením HPLC a ICP/MS

Page: s13

Štěpán Eichler, Oto Mestek

Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha, Technická 5,166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

Analýza kyseliny l-askorbové v nápojích s využitím techniky MEPS

Page: s17

Kateřina Ježková, Petra Pavlíková, Petr Dobiáš, Martin Adam, Karel Ventura

Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení fosforu metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Page: s20

Antonín Kaňa, Oto Mestek

Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6-Dejvice

Summary Full text (PDF)

 

Analýza aromatických nitrosloučenin aneb není nitro jako nitro

Page: s23

Alan Liškaa,b, Jiří Ludvíkb

aUniverzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra anorganické chemie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, bÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

Summary Full text (PDF)

 

Využití coulometrického detektoru pro analýzu fenolických látek

Page: s27

Kateřina Marcaníková, Blanka Beňová

Katedra analytické chemie, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice

Summary Full text (PDF)

 

Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů metodou UHPLC-MS/MS

Page: s31

Kateřina Mičováa, David Friedeckýa, Adriana Polýnkováa, Edgar Faberb, Tomáš Adama

aLaboratoř dědičných metabolických poruch, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, bHemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Summary Full text (PDF)

 

Indukce změn konformace polypeptidů: studie metodou vibračního cirkulárního dichroismu

Page: s35

Pavlína Novotnáa, Marie Urbanováb

aÚstav analytické chemie, bÚstav fyziky a měřicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

Vývoj metody pro in vivo monitorování neurochemických změn v mozku potkanů

Page: s38

Lucie Pacosová, Kamila Syslová, Petr Kačer

Ústav organické technologie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6

Summary Full text (PDF)

 

In-situ NMR studie mechanismu asymetrické hydrogenace substituovaných dihydroisochinolinů na Ru-katalyzátorech noyoriho typu

Page: s42

Jan Přecha, Marek Kuzmab, Petr Kačera

aÚstav organické technologie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6; bLaboratoř charakterizace molekulární struktury MBÚ AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Summary Full text (PDF)

 

Využití thiolovou vrstvou modifikované visící rtuťové kapkové elektrody ve voltametrické analýze genotoxických enviromentálních polutantů

Page: s46

Vít Prchal, Vlastimil Vyskočil, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Komparace 2D elektroforetických přístupů pro sledování proteomického profilování rostlin

Page: s49

Jan Skalák, Martin Černý, Iva Mitošinková, Břetislav Brzobohatý

Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Summary Full text (PDF)

 

Identifikace biologicky aktivních látek v krevní stopě na pevném povrchu hmotnostní spektrometrií

Page: s52

Martin Švidrnocha, Lucie Hartmanováa, Václav Ranca, Vladimír Havlíčeka,b, Karel Lemra,b

aKatedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, bMikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Summary Full text (PDF)

 

Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh pyrimidinových bází

Page: s54

Olga Třísková, Přemysl Lubal, Libuše Trnková

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Summary Full text (PDF)

 

Voltametrické stanovení dinitronaftalenů na stříbrné tuhé amalgamové pastové elektrodě

Page: s57

Jana Tvrdíková, Aleš Daňhel, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Elektrochemická detekce karcinogenních derivátů pyrenu a jejich metabolitů

Page: s61

Oksana Yosypchuk, Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Summary Full text (PDF)

 

Cena Merck - Obsah příspěvků

Page: s65

Summary Full text (PDF)

 

Cena Merck - Autorský rejstřík

Page: s66

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)