Issue 7 (July)

 

Úvodník - Sjezd českých a slovenských chemických společností proběhl opět v Olomouci

Page: 625

P. Drašar

Summary Full text (PDF)

 

Degradation Products Formed in Physicochemical Pretreatment of Lignocellulose Biomass and Their Influence on the Effectivity of the Ethanol Production Process

Page: 626

L. Paulová, J. Kačaba, P. Patáková, M. Rychtera, and K. Melzoch

Department of Biotechnology, Institute of Chemical Technology, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Mucoadhesive Polymers in Medical Forms

Page: 632

J. Gajdziok and D. Vetchý

Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Summary Full text (PDF)

 

Animal Lipoxygenases – Mechanism of Catalysis in Relation to Formation of Biologically Active Eicosanoids

Page: 639

P. Hoffman, L. Bezáková, I. Holková, M. Pekárová, and M. Obložinský

Department of Cellular and Molecular Biology of Drugs, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic

Summary Full text (PDF)

 

Gene Therapy: Cationic Lipids for Construction of Nonviral Vectors of Nucleic Acids

Page: 646

L. Drašara and M. Ledvinab

a Department of Chemistry of Natural Compounds, Institute of Chemical Technology, Prague, b Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Theoretical Models for Analysis of Synergy and Antagonism of Drugs

Page: 653

E. Kurin and M. Nagy

Department of Pharmacognosy and Botany, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic

Summary Full text (PDF)

 

The Effect of Synthetic (Benzylsulfanyl)pyridine Derivative on Production of Trifolium pratense L. Suspension Culture

Page: 660

M. Kašparováa, T. Siatkaa, V. Klimešováb and J. Dušeka

aDepartment of Pharmacognosy, bDepartment of Inorganic and Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Králové

Summary Full text (PDF)

 

Determination of Trace Concentrations of Biodiesel in Aviation Kerosin

Page: 665

J. Káňaa, J. Chudobab, P. Šimáčeka, and M. Pospíšila

a Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology, Institute of Chemical Technology, Prague, b Central Laboratories, ICT Prague, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Utilization of Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) – Mo¬dern Separation Technique for Determination of Vitamin E in Barley Cereals

Page: 672

K. Benešováa, H. Pluháčkováb, S. Bělákováa, K. Vaculovác, R. Mikulíkováa, J. Ehrenbergerováb, and N. Březinová Belcredib

aMalting Institute Brno, bMendel University Brno, Czech Republic, cAgricultural Research Institute, Kroměříž, Czech Republic

Summary Full text (PDF)

 

Parallel Determination of Voriconazole and Posaconazole in Plasma by HPLC

Page: 677

L. Maláškováa, J. Winterováb, M. Dastycha, Z. Ráčilb, I. Kocmanovác, M. Toškováa, and J. Mayerb

a Department of Clinical Biochemistry and Hematology, b Department of Internal Medicine and Hematooncology, c Department of Clinical Microbiology, all University Hospital, Brno

Summary Full text (PDF)

 

Analysis of Cells by Capillary Electrophoresis

Page: 681

P. Svobodováa,b, K. Vítkovác, V. Procházkac, and J. Petra

a Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Department of Analytical Chemistry, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; b Grammar School, Zlín, Czech Republic; c University Hospital, Ostrava-Poruba, Czech Republic

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Ohloff G., Pickenhagen W., Kraft P.: Scent and Chemistry, The Molecular World of Odors

Page: 685

P. Drašar

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin

Page: 685

M. Kouřil

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Bart Deplancke, Nele Gheldof (Ed.): Gene regulatory networks: methods and protocols

Page: 686

T. Ruml

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Leif Schröder, Cornelius Faber (Ed.): In vivo NMR Imaging: Methods and Protocols

Page: 686

T. Ruml

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Jürgen Gmehling, Bärbel Kolbe, Michael Kleiber, Jürgen Rarey: Chemical Thermodynamics for Process Simulation

Page: 687

K. Řehák

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Pavel Kadlec, Karel Melzoch, Michal Voldřich a kol.: Technologie potravin – Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob

Page: 688

P. Rauch

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Francisco Rivero (ed.): Rho GTPases: Methods and Protocols

Page: 689

T. Ruml

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: John Goodchild (ed.): Therapeutic Oligonucleotides: Methods and Protocols

Page: 689

T. Ruml

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Jaromír Mindl, Josef Panchártek: Velký chemický slovník (Část česko-anglická a Část anglicko-česká)

Page: 690

J. Svoboda

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Barceloux Donald G.: Medical Toxicology of Drugs Abuse: Synthesized Chemicals and Psychoactive Plants

Page: 690

P. Drašar

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Gale Philip A., Steed Jonathan W. (ed.): Supramolecular Chemistry: From Molecules to Nanomaterials, 8 Volume Set

Page: 691

P. Drašar

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Jana Mittnerová a kol.: Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

Page: 691

A. Mittnerová

Summary Full text (PDF)

 

Recenze: Georgina Sandoval: Lipases and Phospholipases – Methods and protocols

Page: 692

O. Valentová

Summary Full text (PDF)

 

Czech Chemical Society and societies antecedent and connected, with origin on the territory of former Czechoslovakia

Page: 695

P. Zachař

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)