Issue 6 (June)

 

Monitorovanie napuciavania vzajomne prestupenej polymerovej siete PE/P(S-co-BMA) v toluene a cyklohexane fluorescencnou spektroskopiou

Page: 0

Ustav polymerov SAV Bratislava, Bratislava, Slovenska republika.

Summary Full text (PDF)

 

Porovnani rychlostnich konstant solvomerkuracni reakce ruzne substituovanych styrenu

Page: 0

aKatedra anorganicke a fyzikalni chemie, PrF Univerzita Palackeho, Olomouc, bKatedra organicke chemie, FChT Univerzita Pardubice

Summary Full text (PDF)

 

Pregradualni priprava k projektove vyuce

Page: 0

Katedra chemie, Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity v Ostrave

Summary Full text (PDF)

 

Obsah kyseliny rozmarinovej v nadzemnych organoch Melissa Officinalis L. cv. Citra

Page: 0

aKatedra farmakognozie a botaniky, bZahrada liecivych rastlin, Farmaceuticka fakulta Univerzity Komenskeho, Bratislava

Summary Full text (PDF)

 

Studium struktury derivatov flavonu pomocou kvantovochemickych metod ab initio

Page: 0

aKatedra farmakognózie a botaniky, bKatedra farmaceutickej chemie, Farmaceuticka fakulta Univerzity Komenskeho, Bratislava

Summary Full text (PDF)

 

Adsorption-possible utilization for increasing the photodegradation rate of phenolic pollutants

Page: 0

Ustav fyzikalni a spotrebni chemie, Fakulta chemicka, Vysoke uceni technicke v Brne

Summary Full text (PDF)

 

Photo degradation of poly (vinyl chloride)

Page: 0

aFakulta chemicka, VUT Brno, bFakulta technologická, UTB Zlín

Summary Full text (PDF)

 

Uhlikove pastove elektrody v analyze genotoxickych aromatickych aminu

Page: 0

aUNESCO Laborator elektrochemie zivotniho prostredi, Prirodovedecka fakulta Univerzity Karlovy, Praha, bKatedra analyticke chemie, Fakulta chemicke a potravinarske technologie, Slovenska technicka univerzita, Bratislava, Slovenská republika

Summary Full text (PDF)

 

Uhlikove pastove elektrody v HPLC analyze genotoxickych aromatickych aminu v prostredi methanolu

Page: 0

UNESCO Laborator elektrochemie zivotniho prostredi, Prirodovedecka fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)