Issue 4 (April)

 

Úvodník - Informace o nebezpečnosti chemických výrobků jako základní nástroj reklamy

Page: 225

Josef Horák

Summary Full text (PDF)

 

Water, Water All Around

Page: 227

P. Jungwirth

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Reactivity in Conventional Radical Polymerisation

Page: 232

A. Jenkins

University of Sussex, BRIGHTON Brighton, Sussex, U.K.

Summary Full text (PDF)

 

Fibrinogen

Page: 238

R. Kotlín and J. E. Dyr

Institute of Haematology and Blood Transfusion, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Lonicera caerulea: A Prospective Functional Food and a Source of Biologically Active Compounds

Page: 245

J. Heinricha, I. Švarcováb and K. Valentováb

a Walmark Co., Třinec, Czech Republic, b Department of Medicinal Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Summary Full text (PDF)

 

Danger of Chemical Terrorism and Its Consequences

Page: 255

O. J. Mika and I. Mašek

University of Technology, Brno, Czech Republic

Summary Full text (PDF)

 

Origin and Structure of Humic Acids

Page: 262

M. Skokanová and K. Dercová

Department of Biochemical Technology, Institute of Biotechnology and Food Science, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic

Summary Full text (PDF)

 

Protein Chips in Cytokine Expression Study on Tumour Model: Optimization of Sample Preparation

Page: 269

J. Strnádela,b, M. Kverkac, H. Reisnerováb, J. Hlučilováa, D. Usvalda, P. Váňaa, F. Jílekb, L. Vannuccia,c and V. Horáka

aInstitute of Animal Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Liběchov, b Czech University of Life Sciences, Prague, c Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Summary Full text (PDF)

 

Application of Carbon Black Chezacarbࡊ Produced by the Unipetrol

Page: 274

T. Herink, S. Raška, F. Nečesaný, and P. Kubal

Unipetrol RPA, Ltd., Litvínov-Záluží, Czech Republic

Summary Full text (PDF)

 

Recenze - F. Hampl, S. Rádl, J. Paleček: Farmakochemie

Page: 279

Jan Šmidrkal

Summary Full text (PDF)

 

Recenze - J. Pacák: Jak porozumět organické chemii

Page: 279

Pavel Drašar

Summary Full text (PDF)

 

Recenze - Sidney F.A. Kettle: Symmetry and Structure Readable Group Theory for Chemists

Page: 280

Bohumil Kratochvíl

Summary Full text (PDF)

 

Recenze - Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger: World of elements Elements of the world

Page: 281

Pavel Chuchvalec

Summary Full text (PDF)

 

Supplementary articles (in Czech)

 

Úvodník

Page: 225

Full text (PDF)

 

Konference Polysacharidy

Page: 282

Full text (PDF)

 

PhD studium v oboru Lékařská chemie a biochemie na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univerzita Palackého, Olomouc

Page: 283

Full text (PDF)

 

XXI. biochemický sjezd

Page: 284

Full text (PDF)