VUT spolupracuje se základními školami. Chce jejich žáky přitáhnout k technickým oborům

Page: 838

 

 

Full text (PDF)