Charakterizace česneku pomocí hmotnostně spektrometrických metod

Page: s277

Vodrážka P., Hajšlová J. a Hrbek V.

Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice

 

 

Full text (PDF)